Reklama w Internecie

Współcześnie żaden człowiek nie zależnie od wieku nie wyobraża sobie życia bez komputera oraz Internetu. Jak nam wiadomo Internet jest ogólnoświatową siecią, w której dostępne są wiele różnych stron internetowych. Także w sieci umieszczone są reklamy, które docierają do konsumentów w różny sposób. Pierwszym sposobem dostarczania reklamy do konsumentów jest wysyłka na adres e-mail. Każdy posiadacz komputera ma swoje konto pocztowe, na które docierają różnorodne wiadomości w tym także właśnie reklamy, które często zawalają nam skrzyknę oraz spowalniają jej działanie. Kolejnym sposobem jest ustawienie automatycznego wyświetlania się reklam. Także ten sposób męczy użytkowników komputerowych, którzy muszą wyłączać okna z reklamami. Reklama w sieci wyrażana może być poprzez krótki filmik, rysunki czy też animacje. Na pewno połączona jest z napisami czytanymi czy również tekstem mówionym. Ma ona duży wpływ na zachowanie się konsumentów mimo, że budzi często zachowania agresywne, które niekorzystnie wpływają na psychikę każdego człowieka. Przedsiębiorstwa chcące skorzystać z reklamy w sieci muszą mieć świadomość, że jest to bardzo droga forma przekazywania informacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: