Formy reklamy w sieci

Wszyscy użytkownicy Internetu zauważyli, jak bardzo wielopostaciowa może być reklama, z jaką spotykają się na tak wielu stronach internetowych. Przeważnie reklama w Internecie to po prostu jakaś część strony internetowej, przeważnie margines lewy lub prawy, tudzież górna część strony. Aby przyciągnąć uwagę, pasek ten często ma w sobie ruchomy obraz. Bywają też reklamy, w których ruchomemu obrazowi towarzyszy dźwięk. Wówczas zakładając, że ktoś posiada włączone głośniki, nie sposób owej reklamy pominąć. Często zdarza się tak, że w pierwszych sekundach po otwarciu danej witryny okno z reklamą zajmuje cały ekran, a przycisk je zamykający jest bardzo sprytnie ukryty. Nim więc je zamkniemy, mija sporo czasu. Ważnym elementem każdej reklamy w Internecie, a zarazem czymś, co daje jej przewagę nad reklamą w innych postaciach, jest fakt, iż po kliknięciu myszką w pole reklamy, otwiera nam się strona internetowa z informacją o produkcie. Bywa tak, że na pole reklamy klikniemy przypadkowo. Czasem dzięki informacją na tej stronie, która się otworzyła, lepiej poznajemy produkt i się do niego przekonujemy. Reklama w Internecie może mieć też postać okna, które otwiera się równolegle z daną witryną. Jednak wówczas łatwiej nie zwrócić na nie większej uwagi i po prostu je zamknąć, stąd też owa forma jest wykorzystywana rzadziej. Reklama w sieci to także wiele maili, które trafiają na niektóre bezpłatne konta pocztowe. Zwykle trafiają tam one za zgodą i przy udziale administratora poczty. Siła reklamy w Internecie polega na tym, że bywa ona w znacznym stopniu podprogowa, niejednokrotnie spoglądamy na nią przysłowiowym kontem oka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: